Skip to content

Hii ni tovuti kuhusu Habari Njema – ujumbe ambao umeathiri maisha yako. Katika kilele cha Ufalme wa Kirumi kuja kwa Habari Njema kuligeuza ulimwengu ule kichwani. Habari hii iliubadilisha ulimwengu wa siku zile kiasi kwamba maisha yetu ya leo, tujue tusijue, yameathiriwa sana na Habari hii. Ilisababisha uundaji wa vitabu (badala ya mikunjo), maneno yaliyotenganishwa na nafasi, uakifishaji, herufi kubwa na ndogo, vyuo vikuu, hospitali na hata vituo vya watoto yatima.

Lakini kimsingi zaidi, Habari hii ilibadilisha sana jinsi watu walivyojiona, wengine, maisha, kifo na Mungu. Habari Njema ilijulikana kama Injili. Imeshinda utii wa mioyo na akili za wengi tangu enzi hiyo.

Leo ingawa, neno Injili kwa kawaida halipeleki habari njema akilini mwetu. Wengi wetu tunaihusisha na imani potofu za kizamani au taasisi zilizopitwa na wakati, ilhali wengi wetu tunaihusisha na kidogo sana. Sio kwamba tunapingana nayo, lakini badala yake hatuelewi sana. Tunashangaa, katika siku zetu za elimu, kama Injili ni ya kuaminika. Nyakati nyingine tunajiuliza ikiwa imezuia maendeleo ya binadamu. Kwa maisha yetu yenye shughuli nyingi hatujapata muda wa kufikiria Habari hii inahusu nini.

Habari Njema ni ujumbe wa Biblia. Hiki ni kitabu cha kale chenye historia ndefu ambacho wengi hawakijui vizuri.

Ndiyo maana tunaweka tovuti hii pamoja – ili kutupa fursa ya kuelewa Injili katika hadithi yake ya Biblia. Unaweza kutaka kuanza na hadithi yangu na Injili. Au labda angalia mwanzo wa hadithi ya Biblia na Ameumbwa kwa Mfano wa Mungu. Ikiwa unashangaa ni tofauti gani kati ya Habari Njema ya Biblia na desturi za Kikristo, chukua angalia hapa. Hili ni moja ya maswali mengi ya wafadhili wa tovuti hii.

Natumaini utavinjari kote, kuchukua muda wa kutathmini, na kushiriki katika kuzingatia Injili.