Skip to content

Capricorn katika Zodiac ya Kale

  • by

Katika horoscope ya leo ikiwa umezaliwa kati ya Desemba 22 na Januari 20 wewe ni Capricorn. Katika tafsiri hii ya kisasa ya nyota ya nyota ya nyota, unafuata ushauri wa horoscope kwa Capricorn kupata upendo, bahati nzuri, utajiri, afya, na ufahamu juu ya utu wako.

Capricorn huunda taswira ya mbele ya Mbuzi iliyounganishwa na mkia wa Samaki. Mbuzi-Samaki alitoka wapi?

Ilikuwa na maana gani tangu mwanzo? 

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa – kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia ishara yako ya nyota …

Katika Zodiac ya zamani, Capricorn ilikuwa ya tano kati ya nyota kumi na mbili za unajimu ambazo ziliunda Hadithi Kubwa. Tuliona kwamba makundi manne ya kwanza yalikuwa kitengo cha unajimu kuhusu nafsi ya Mkombozi Mkuu na pambano lake la kufa na Adui Wake.

Capricorn huanza kitengo cha pili kinachoangazia kazi ya Mkombozi huyu jinsi inavyotuathiri. Katika kitengo hiki tunaona matokeo – baraka kwetu – ya ushindi wa Mkombozi dhidi ya adui Yake. Sehemu hii inafungua kwa Mbuzi na kufunga na Kondoo (Mapacha) na Ishara mbili za kati zinahusu samaki (Aquarius & Pisces) Inafaa jinsi gani basi kwamba Capricorn daima imekuwa mbele ya Mbuzi aliyeunganishwa na mkia wa Samaki.

Katika Zodiac ya zamani, Capricorn ilikuwa ya watu wote kwani ilitabiri faida zinazopatikana kwa mtu yeyote. Kwa hivyo hata kama wewe si Capricorn kwa maana ya kisasa ya horoscope, hadithi ya kale ya unajimu iliyoingia kwenye nyota za Capricorn inafaa kuelewa.

Nyota ya Capricorn katika Unajimu

Capricorn ni nyota ya nyota inayounda picha ya Mbuzi aliyeunganishwa na mkia wa samaki. Hapa kuna nyota zinazounda Capricorn zilizounganishwa na mistari. Je, unaweza kuona kitu chochote kinachofanana na mbuzi-samaki kwenye picha hii? Siwezi. Je, mtu yeyote angewezaje hata kuwazia kiumbe cha mbuzi-na-samaki kutoka kwa nyota hizi?

Kundi la nyota ya Capricorn

Mbuzi na samaki hazihusiani hata kwa mbali katika maumbile. Lakini ishara hii inarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu. Hapa kuna zodiac katika Hekalu la Dendera la Misri, zaidi ya miaka 2000, na picha ya Capricorn ya Mbuzi-Samaki iliyozunguka kwa rangi nyekundu.

Zodiac ya Dendera iliyo na Capricorn iliyozunguka kwa nyekundu

Kama ilivyo kwa makundi ya nyota ya awali, picha ya Capricorn ya Samaki wa Mbuzi haionekani wazi kutoka kwa kundi lenyewe. Sio asili ndani ya kundinyota. Badala yake, wazo ya Samaki-Mbuzi aliyeunganishwa alikuja kwanza, kutoka kwa kitu kingine isipokuwa nyota. Kisha wanajimu wa kwanza walifunika wazo hili kwenye nyota ili kuwa ishara inayorudiwa mara kwa mara. Lakini kwa nini? Ilimaanisha nini kwa watu wa zamani?

Mbuzi-Samaki ya Capricorn

Picha ya Capricorn inaonyesha Mbuzi akiinamisha kichwa chake, na mguu wake wa kulia ukiwa chini ya mwili, na anaonekana hawezi kuinuka na kushoto. Inaonekana mbuzi anakufa. Lakini mkia wa Samaki ni nyororo, umepinda na umejaa nguvu na maisha.

Mbuzi wa Capricorn akifa lakini mkia wa samaki uko hai

Tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu mbuzi (na kondoo) ilikuwa njia iliyokubalika ya kutoa dhabihu kwa Mungu. Biblia inatuambia kwamba Abeli, mwana wa Adamu na Hawa, alitoa dhabihu kutoka kwa mifugo yake. Mungu alikubali dhabihu zake lakini si za Kaini. Ibrahimu alitoa Ram (mbuzi dume au kondoo) na Mungu akamkomboa kwa hayo. Mungu alimwagiza Musa kuwaambia Waisraeli kutoa mwana-kondoo kwa ajili ya Pasaka. Hizi zote zilikuwa ishara za kutufundisha kwamba fidia ya maisha mengine ingehitajika ili kutukomboa kutoka kwa Mungu usawa wa Libra. Yesu, ndani sadaka yake msalabani alijitolea kuwa sadaka hiyo kwa ajili yetu.

Mbuzi wa Capricorn aliyeinama katika kifo ilikuwa ishara kwa watu wa kale kuwakumbusha juu ya ahadi ya mkombozi anayekuja ambaye angekuwa dhabihu hiyo. Yesu alikuwa utimilifu wa Ishara hiyo.

Samaki wa Capricorn

Lakini ni nini maana ya mkia wa Samaki wa Capricorn? Kwa mfano tunaangalia utamaduni mwingine wa kale – Wachina. Sherehe ya Mwaka Mpya wa Kichina hutokea Januari / Februari (karibu na wakati wa Capricorn) na ni mila ambayo inarudi nyuma maelfu ya miaka. Tamasha hili husherehekea kwa mapambo ambayo Wachina huning’inia kwenye milango yao. Hapa kuna baadhi ya picha za hii.

Kadi – Mwaka Mpya wa Kichina
Mapambo ya Mwaka Mpya wa Kichina
Mwaka Mpya wa Kichina – Samaki

Utaona kwamba wote show samaki. Samaki hutumiwa katika Salamu zao za Mwaka Mpya kwa sababu, tangu nyakati za kale, samaki walikuwa ishara ya maisha, wingi na mengi.

Kwa njia hiyo hiyo, katika zodiac ya kale, samaki waliwakilisha wingi wa watu wanaoishi – umati – ambao dhabihu ilitolewa.

Yesu alitumia mfano uo huo wa samaki alipofundisha kuhusu watu wengi ambao dhabihu yake ingewafikia. Alifundisha

47 “Na tena Ufalme wa mbinguni ni kama wavu wa kuvulia samaki ambao ulitandazwa baharini ukakamata samaki wa kila aina. 48 Ulipojaa, wavuvi waliuvuta ukingoni, wakachagua samaki wazuri wakawaweka kwenye vyombo safi, lakini wale samaki wabaya wakawat upa.

Mathayo 13:47-48

Yesu alipoeleza kazi ya wakati ujao ya wanafunzi wake alisema

18 Yesu alipokuwa akitembea kando kando ya ziwa la Galilaya aliwaona ndugu wawili, Simoni ambaye aliitwa Petro na Andrea ndugu yake. Walikuwa katika mashua wakitupa nyavu zao baharini kwa maana wao walikuwa wavuvi. 19 Yesu akawaambia, “Nifuateni, nami nitawafanya muwe wavuvi wa watu.”

Mathayo 4:18-19

Nyakati zote mbili mfano wa samaki uliwakilisha umati wa watu ambao wangepokea zawadi ya Ufalme wa Mbinguni. Kwa nini na wewe pia?

Nyota ya Capricorn katika Maandiko

Nyota linatokana na Kigiriki ‘Horo’ (saa) na hivyo ina maana ya kuweka alama kwa saa maalum. Maandiko ya Kinabii yanaweka alama ya Capricorn ‘horo’ kwa njia za wazi. Kwa sababu Capricorn ni mara mbili (Mbuzi na samaki), Capricorn horo kusoma pia ni mara mbili: the saa ya sadaka na saa ya watu wengi. Yesu aliweka alama ya kwanza ya saa kama hii.

14 Wakati ulipofika Yesu akaketi mezani pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili. 15 Kisha akawaambia “Nimetamani mno kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. 16 Kwa maana, nawaambieni, hii ni mara yangu ya mwisho kula Pasaka mpaka maana halisi ya Pasaka itakapokamilika katika Ufalme wa Mungu.”

20 Vivyo hivyo baada ya kula, aka chukua kile kikombe cha divai akasema, “Hiki kikombe ni agano jipya katika damu yangu, inayomwagika kwa ajili yenu.

Luka 22:14-16, 20

Hii ni ‘saa’ ya mbuzi wa Capricorn. Saa hii iliwekwa alama na Kutoka kwa Pasaka zaidi ya miaka 1500 hapo awali, wakati damu ya dhabihu ilipochorwa kwenye milango ili kifo kipite. Hiyo sana saa Yesu alifunua maana kamili ya Pasaka kwa kusema kwamba damu yake vile vile ingemwagwa kwa ajili yao … na sisi. Angekufa ili tupate uzima, kama vile Pasaka pamoja na Musa … kama mbuzi wa Capricorn. Hiyo saa inaongoza kwa ijayo saa – watu wengi wenye maisha.

14 Nikatazama, na mbele yangu nikaona wingu jeupe na mtu anayeonekana kama ‘mwana wa mtu’ akiwa ameketi juu yake. Alikuwa na taji ya dhahabu kichwani mwake na mundu mkali mkononi mwake. 15 Na malaika mwingine akaja kutoka Hekaluni na kwa sauti kubwa akamwita yule aliyekuwa ameketi juu ya wingu akasema, “Chukua mundu wako ukavune kwa kuwa saa ya kuvuna imefika, maana mavuno ya dunia yamekomaa.” 16 Basi yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu akauzungusha mundu wake duniani, na mavuno ya dunia yakavunwa.

Ufunua wa Yohana 14:14-16

Maandishi ya kinabii yanasema hivi saa itakuja wakati wale waliojiunga na dhabihu ya Capricorn watashiriki katika mavuno ya mbinguni mwishoni mwa wakati huu. Hii ndiyo saa katika mfano wa Yesu wakati samaki wanaletwa kwenye wavu. Saa hizi mbili za Mbuzi na samaki kusawazisha na kutimiza kila mmoja. Saa hizi mbili ziliashiria Capricorn katika horoscope ya zamani ya unajimu.

Usomaji wako wa Nyota ya Capricorn

Wewe na mimi tunaweza kutumia usomaji wa nyota ya Capricorn leo kwa mwongozo ufuatao.

Capricorn inasema kwamba kuna zaidi ya maisha kuliko hukutana na jicho. Ikiwa wewe au mimi tungekuwa tunaendesha ulimwengu labda sifa zake zote zingekuwa moja kwa moja na dhahiri. Lakini unahitaji kukubali ukweli kwamba sio wewe na mimi tunasimamia. Kama vile kuna sheria za kimwili zinazoongoza mwendo wa sayari, kuna sheria za kiroho zinazokuongoza. Afadhali ukubali ukweli huo kuliko kuendelea kupigana au kujaribu kuuzunguka. Vinginevyo utagundua kuwa kwenda kinyume na sheria hizi ni chungu sawa na kwenda kinyume na sheria za mwili. Hakika hutaki kutoendana na mambo ya kimsingi ya kiroho.

Labda mahali pazuri pa kuanza kupatana na sheria hizi za kiroho ni kutoa tu shukrani na shukrani badala ya kujaribu kuelewa yote. Baada ya yote, ikiwa kuna Mtu ambaye anakutafuta kwa njia ya kumwaga damu yake mwenyewe kwa niaba yako – kwa nini usijaribu kusema ‘asante’. Kushukuru ni sifa inayoweza kutuliza maswali mengi katika uhusiano wowote. Na shukrani inaweza kufanywa moja kwa moja kutoka moyoni mwako, wakati wowote na siku yoyote. Labda basi vipande vyote vya kutatanisha vinaweza kuanza kuja pamoja ili kuleta maana ya maisha yako. Kuwa jasiri, chukua mwelekeo mpya, na useme ‘shukrani’ kwa Capricorn.

Zaidi katika Zodiac na zaidi ndani ya Capricorn

Katika Mbuzi wa Capricorn tuna picha ya dhabihu ya kifo. Katika Samaki wa Capricorn tuna watu wengi ambao dhabihu inatoa uhai. Kwa kuwa wanaishi ndani ya maji, samaki wa Capricorn pia hututayarisha kwa sura inayofuata katika Hadithi ya kale ya Zodiac – Aquarius – Mtu anayeleta mito ya maji ya uzima. Kuanza mwanzoni mwa Hadithi ya Zodiac tazama Virgo.

Kuingia ndani zaidi katika Hadithi Iliyoandikwa inayolingana na Capricorn ona:

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *