Skip to content

Virgo & Zodiac kama Ishara kwa Maisha yangu

 • by

Ishara kumi na mbili za Zodiac leo zinahusishwa na unajimu na horoscope. Nyota ya leo inatabiri bahati yako kwa tarehe yako ya kuzaliwa kuhusiana na Ishara hizi kumi na mbili za Zodiac. Nyota basi inakuongoza kupata upendo wa kweli (horoscope ya upendo), au bahati nzuri na mafanikio katika mahusiano, afya na utajiri. Hizi Ishara Kumi na Mbili za Unajimu zinazounganisha tarehe zako za kuzaliwa na horoscope yako ya kibinafsi ni:

 1. Virgo: Agosti 24 – Septemba 23
 2. Mizani: Septemba 24 – Oktoba 23
 3. Scorpio: Oktoba 24 – Novemba 22
 4. Sagittarius: Novemba 23 – Desemba 21
 5. Capricorn: Desemba 22- Januari 20
 6. Aquarius: Januari 21 – Februari 19
 7. Pisces: Februari 20 – Machi 20
 8. Mapacha: Machi 21- Aprili 20
 9. Taurus: Aprili 21 – Mei 21
 10. Gemini: Mei 22 – Juni 21
 11. Saratani: Juni 22 – Julai 23
 12. Leo: Julai 24 – Agosti 23

Unajimu na Nyota ya Kisasa

Nyota hutoka kwa Mgiriki horo (ώρα) ikimaanisha ‘saa, msimu au kipindi cha wakati’ na Kigiriki skoposi (σκοπός) ikimaanisha ‘lengo au alama ya kuzingatia’. Unajimu Inatoka kwa nyota (άστρο) ‘nyota’ na nyumba ya kulala wageni (λογια) ‘utafiti wa’. Kwa hiyo wazo katika horoscope hii ya kisasa ya unajimu ni kuashiria wakati wa kuzaliwa kwa mtu kulingana na kundinyota za nyota za zodiac.

Lakini je, hii ndiyo njia ya awali ambayo watu wa kale walisoma unajimu wa zodiac?

Zodiac ni nini? Inatoka wapi?

Ishara kumi na mbili za Zodiac ni nyota za nyota zinazoonekana duniani katika kipindi cha mwaka.

Lakini watu wa kale walitumiaje zodiac na ishara zake kumi na mbili?

Onywa! Kujibu swali hili kutafungua horoscope yako kwa njia ambazo huwezi kutarajia. Inaweza kukuanzisha kwa safari tofauti kisha ulikusudia kuangalia tu nyota ya nyota yako kwa ishara yako ya zodiac…

Kitabu cha zamani zaidi cha Biblia, kilichoandikwa kabla ya wakati wa Abrahamu zaidi ya miaka 4000 iliyopita, kilikuwa Ayubu. Ayubu anasema kwamba nyota zilifanywa na Mungu:

Yeye afanyaye hizo nyota za Dubu, na Orioni, na hicho Kilimia, Na makundi ya nyota ya kusini.

Ayubu 9:9

Vivyo hivyo na Amosi, nabii mwingine wa Biblia

mtafuteni yeye afanyaye Kilimia na Orioni, na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi, na kuufanya mchana kuwa giza kwa usiku; yeye ayaitaye maji ya bahari, na kuyamwaga juu ya uso wa nchi; Bwana, ndilo jina lake;

Amosi 5:8

The Pleiades ni nyota zinazounda sehemu ya Nyota ya Taurus. Ikiwa Ayubu anazungumza juu yao katika kitabu cha zaidi ya miaka 4000, nyota za zodiac zimekuwa nasi kwa muda mrefu sana.

Mwanahistoria mkuu wa Kiyahudi Josephus anakubaliana na hili anaposimulia katika kitabu chake kilichoandikwa katika karne ya kwanza WK kwamba Adamu na Sethi walikuwa:

Wao pia walikuwa wavumbuzi wa aina hiyo ya pekee ya hekima ambayo inahusika na viumbe vya mbinguni, na utaratibu wao.

Mambo ya Kale II i

Tunaweza kujifunza jinsi watu wa kale walivyotumia nyota ya nyota kujiongoza wenyewe tofauti na horoscope ya leo. Tunachunguza hili kwa kuchunguza Virgo ya nyota.

Nyota na Zodiac kutoka kwa Muumba Mwenyewe

Ayubu anatangaza kwamba nyota za nyota zilikuwa ‘ishara’ zilizofanywa na Mungu tangu mwanzo wa nyakati. Muda mrefu kabla ya jumbe za kinabii kurekodiwa katika vitabu, ziliwekwa kwenye nyota kama picha za kueleza hadithi ya mpango wa Mungu. Zodiac ya asili haikuwa ya kutuongoza kwa utajiri, upendo na bahati nzuri kulingana na wakati wa kuzaliwa kwetu. Zodiaki ilikuwa hadithi ya kuona ili kutuongoza kwa mpango wa Mungu.

Tunaona hilo kutokana na simulizi la uumbaji lililo mwanzoni mwa Biblia. Katika siku sita za uumbaji inasema:

14 Mungu akasema, Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku; nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka;

Mwanzo 1:14

Unajimu wa kisasa unadai kwamba unajua mambo na matukio ya wanadamu duniani kulingana na mahali zilipo nyota. Lakini sio nyota zinazoathiri maisha yetu. Ni ishara tu za kuashiria matukio ambayo Muumba alipanga – na Yeye huathiri maisha yetu.

Kwa kuwa uumbaji wa nyota ulipaswa ‘kuweka alama za nyakati takatifu’ na nyota inamaanisha ‘horo’ (saa, kipindi cha wakati) + ‘skopus’ (kuweka alama kwa kuzingatia), dhamira ya nyuma ya makundi ya nyota ilikuwa sisi kujua nyota yake kupitia. Ishara kumi na mbili za Zodiac. Wanaunda Hadithi katika Nyota – unajimu wa asili.

Unajimu na Manabii pamoja

Kuchunguza nyota (unajimu) ili kuashiria nyakati takatifu (horoscope) hakusemi yote ambayo Muumba alipanga kuhusu matukio hayo. Rekodi iliyoandikwa ya Muumba inatoa maelezo zaidi. Tunaona mfano wa hili katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Injili inaandika jinsi wanajimu walivyoelewa kuzaliwa kwake kwa kuchunguza nyota. Inasema:

Basi Yesu alipozaliwa katika mji wa Betlehemu huko Yudea, wakati wa utawala wa mfalme Herode, wataalamu wa mambo ya nyota kutoka Mashariki walifika Yerusalemu wakawa wakiuliza, kutoka kwao kuhusu wakati kamili ambao ile nyota ilionekana.

Mathayo 2:1-2

Mamajusi walijua kutoka kwa nyota ‘nani’ aliyezaliwa (Kristo). Lakini nyota hazikuwaambia ‘wapi’. Kwa ajili hiyo walihitaji ufunuo ulioandikwa.

Mfalme Herode alipopata habari hizi alifadhaika sana na watu wote wa Yerusalemu wakawa na hali ya wasiwasi. Herode akaitisha mkutano wa makuhani wakuu na waandishi, akawataka wamweleze mahali ambapo Kristo angezaliwa. Wakamjibu, “Atazaliwa Betlehemu ya Yudea, kwa maana nabii aliandika hivi kuhusu jambo hili: ‘Nawe Betlehemu, katika nchi ya Yuda, wewe si wa mwisho miongoni mwa watawala wa Yuda; kwa maana atatoka mtawala kwako atakayetawala watu wangu Israeli.’ ”

Mathayo 2:3-6

Kwa hiyo, wanajimu hao walihitaji maandishi ya unabii ili kuelewa vizuri zaidi mambo waliyoona kwenye nyota hiyo. Ni vivyo hivyo kwetu leo. Tunaweza kupata ufahamu ambao wanadamu wa mapema zaidi walikuwa nao kutokana na horoscope ya unajimu ya nyota ya kale ya nyota. Lakini tunaweza kupata ufahamu zaidi kupitia maandishi ya kinabii ambayo yanaendelea zaidi kila ishara ya zodiac. Kwa hivyo hii ndio tutafanya kupitia kila ishara ya unajimu ya hadithi ya asili ya Zodiac.

Mwanzo wa Hadithi ya Zodiac

Hadithi hii iliyoandikwa katika nyota tangu mwanzo wa historia inatoa mwaliko kwako. Inakualika kushiriki katika mpango huu wa ulimwengu wa Muumba. Lakini kabla ya kushiriki katika Hadithi hii lazima tuielewe. Hadithi inaanzia wapi? Leo kusoma horoscope kawaida huanza na Mapacha. Lakini hii haikuwa hivyo tangu nyakati za zamani, wakati ilianza na Bikira (tazama hapa kwa maelezo kutoka kwa Esna Zodiac).

Kwa hivyo tunaanza hadithi ya Zodiac huko Virgo.

Nyota Virgo

Hapa kuna picha ya nyota zinazounda Virgo. Bikira ni mwanamke mchanga, bikira. Lakini haiwezekani ‘kuona’ Bikira (mwanamke huyu bikira) kwenye nyota. Nyota zenyewe hazifanyi sura ya mwanamke kwa asili.

Picha ya anga ya usiku ya Virgo. Je, unaweza kumwona mwanamke Bikira?
Virgo na mistari ya kuunganisha

Hata tukiunganisha nyota katika kundinyota la Virgo na mistari kama ilivyo kwenye picha hii ya Wikipedia, bado ni vigumu ‘kumwona’ mwanamke mwenye nyota hizi, achilia mbali mwanamke bikira.

Lakini hii imekuwa ni Ishara kwa mbali kama kumbukumbu zipo. Virgo mara nyingi huonyeshwa kwa undani kamili, lakini maelezo hayatoka kwa nyota yenyewe.

Picha ya mwanamke Virgo iliyowekwa kwenye nyota kwa undani sana

Bikira katika Zodiac ya Misri ya kale

Chini ni Zodiac nzima katika Hekalu la Misri huko Dendera, ya tarehe 1st karne ya KK. Zodiac hii ina ishara 12 za Zodiac. Virgo iliyozunguka kwa rangi nyekundu. Mchoro wa kulia unaonyesha picha za zodiac kwa uwazi zaidi. Unaona kwamba Virgo anashikilia mbegu ya nafaka. Mbegu hii ya nafaka ni nyota spica, nyota angavu zaidi katika kundinyota la Virgo.

Zodiac ya Dendera kutoka Misri. Virgo ni mviringo katika nyekundu

Hapa kuna Spica katika picha ya anga ya usiku, na nyota za Virgo zilizounganishwa kwa mistari.

Nyota ya Virgo iliyo na nyota ya Spica imeonyeshwa

Lakini mtu ajuaje kwamba Spica ni mbegu ya nafaka (wakati fulani sikio la mahindi)? Haionekani katika kundinyota lenyewe, kama vile mwanamke bikira haonekani wazi kutoka kwa kundinyota la Virgo.

Kwa hiyo Virgo – Mwanamke Bikira na mbegu ya nafaka – haikuundwa kutoka kwa nyota wenyewe. Badala yake, Bikira mwenye mbegu ya nafaka alifikiriwa hapo awali kisha akawekwa kwenye kundinyota. Kwa hivyo Bikira na uzao wake alitoka wapi? Ni nani kwanza alikuwa na Bikira akilini na kisha kumweka yeye na uzao wake kama Bikira kwenye nyota?

Hadithi ya Virgo kutoka Mwanzo

Peponi, Adamu na Hawa walipoasi, na Mungu akawakabili na yule nyoka (Shetani) alimuahidi Shetani kwamba:

15 nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. 

Mwanzo 3:15
Wahusika na mahusiano yao yalitabiriwa katika Paradiso. Mwanamke aliye na uzao ndio maana ya asili ya Bikira. Wahenga walitumia Nyota ya Virgo kukumbuka Ahadi hii

Mungu aliahidi kwamba ‘uzao’ (mbegu‘) itatoka kwa mwanamke – bila kutaja muungano wake na mwanamume – kwa hivyo yeye ni Bikira. Uzao huu wa Bikira ungeponda ‘kichwa’ cha nyoka. Mtu pekee ambapo kuna hata madai ya kuzaliwa kwa a bikira mwanamke alikuwa Yesu Kristo. Kuja kwa Kristo kutoka kwa Bikira kulitangazwa mwanzoni mwa wakati, kama imeelezewa zaidi hapa. Wanadamu wa kwanza, kukumbuka ahadi ya Muumba, waliumba Bikira pamoja na uzao wake (Spica) na kuweka sanamu yake katika kundinyota ili wazao wao wakumbuke ahadi hiyo.

Hivyo Mpango wa Mungu, uliotolewa kama picha 12, zilizokumbukwa katika makundi ya nyota za Zodiac, ulichunguzwa, kuambiwa na kusimuliwa tena katika karne kutoka kwa Adamu hadi Nuhu. Baada ya gharika, wazao wa Nuhu waliharibu hadithi ya asili na ikawa nyota kama inavyotumiwa leo.

Yesu na Nyota yako Bikira

Yesu aliposema:

 23 Yesu akawaambia, “Wakati umefika wa mimi Mwana wa Adamu kutukuzwa. 24 Ninawaha kikishia kuwa, mbegu ya ngano isipopandwa ardhini na kufa, huba kia peke yake. Lakini ikifa inazaa nafaka kwa wingi.

Yohana 12:23-24

Alisoma ishara ya nyota na kujitangaza kama mbegu hiyo – spica – ambayo ingetupatia ushindi mkubwa – zile ‘mbegu nyingi’. ‘Uzao’ huu wa Bikira ulikuja kwa ‘saa’ = ‘horo’ maalum. Yesu hakuja saa yoyote bali saa ya ‘saa’. Alisema hivi ili tuweke alama (skopus) saa hiyo na kufuata hadithi – kusoma horoscope aliyoiweka.

Kwa hivyo Ishara kumi na mbili za zodiac ni kwa watu wote. Hakuna ishara moja tu ya nyota kwako kulingana na tarehe yako ya kuzaliwa. Ishara 12 huunda hadithi kamili ya kuongoza maisha yako, ikiwa utachagua kuifuata, kwa uzima wa milele kupitia uhusiano wa kudumu na Muumba wa Zodiac.

Usomaji wako wa Nyota ya Kila Siku ya Bikira wa Zodiac ya Kale

Biblia hutaja saa na vipindi vitakatifu, na kutualika tuvizingatie, na kuishi kupatana nayo. Kwa kuwa horoscope = horo (saa) + skopus (alama ya kuzingatia) tunaweza kufanya hivyo kwa zodiac kwa kutumia rekodi iliyoandikwa ili kuelezea makundi ya Zodiac kikamilifu zaidi. Yesu mwenyewe alitia alama Bikira + Spica ‘saa’ kwa ajili yetu. Hapa kuna usomaji wa Nyota kwako kulingana na hii:

Uwe mwangalifu usiikose hiyo ‘saa’ iliyotangazwa na Yesu kwa sababu una shughuli nyingi kila siku ukifuata mambo yasiyo ya maana. Kwa sababu hiyo, wengi watakosa kuwa ‘mbegu nyingi’. Maisha yamejaa mafumbo, lakini ufunguo wa uzima wa milele na utajiri wa kweli ni kufungua siri ya ‘mbegu nyingi’ kwako mwenyewe. Mwombe Muumba kila siku akuongoze kwenye ufahamu. Kwa kuwa Aliweka Ishara katika Nyota za Bikira na vile vile katika rekodi Yake iliyoandikwa, atakupa ufahamu ikiwa utauliza, kubisha na kutafuta. Kwa namna fulani, sifa za Virgo zinazoendana na hili ni udadisi na hamu ya kuchimba majibu. Ikiwa sifa hizi zitakuweka alama basi ziweke katika vitendo kwa kutafuta ufahamu zaidi kuhusu Bikira.

Kwa undani zaidi Bikira na Hadithi Kamili ya Zodiac

Endelea kufahamiana na Hadithi kamili kama ilivyotolewa hapo awali kwa kufuata kundinyota za Zodiac hapa chini. Itumie kukuongoza kwenye Njia Iliyo Nyooka.

Kuingia ndani zaidi katika hadithi iliyoandikwa ya Bikira tazama:

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *