Gemini katika Zodiac ya Kale

Gemini ni Kilatini kwa mapacha. Katika horoscope ya leo ikiwa umezaliwa kati ya Mei 22 na Juni 21 wewe ni Gemini. Gemini huunda watu wawili, kwa kawaida (lakini si mara zote) wanaume ambao ni mapacha. Katika usomaji huu wa kisasa wa unajimu wa nyota za kale, unafuata ushauri wa nyota kwa Gemini ili kupata upendo, bahati nzuri, afya, na kupata maarifa juu ya utu wako.

Nyota ya Gemini kwenye Nyota

Lakini watu wa kale walisomaje Gemini tangu mwanzo? Ilikuwa na maana gani kwao?

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa – kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia ishara yako ya nyota …

Hapa kuna picha ya kundinyota linalounda Gemini. Je, unaweza kuona kitu chochote kinachofanana na mapacha kwenye nyota?

Picha ya Gemini Star Constellation. Je, unaweza kuona mapacha?

Ikiwa tutaunganisha nyota katika Gemini na mistari bado ni vigumu ‘kuona’ mapacha. Tunaweza kuona watu wawili, lakini ‘mapacha’ walitokeaje?

Gemini Constellation na nyota zilizounganishwa na mistari

Hii hapa picha ya bango la National Geographic la zodiac inayoonyesha Gemini jinsi inavyoonekana katika Ulimwengu wa Kaskazini.

Chati ya National Geographic Zodiac Star yenye Gemini iliyozungushwa

Hata kwa nyota zilizounganishwa na mistari bado ni ngumu kuona mapacha. Lakini Gemini anarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu.

Castor & Pollux zamani sana

Injili inarejelea Gemini wakati Paulo na waandamani wake walipokuwa wakisafiri kwenda Roma kwa meli na walibainisha

11 Baada ya miezi mitatu tukasafiri katika merikebu ya Iskanderia iliyokuwa imekaa pale kisiwani wakati wa baridi; na alama yake ni Ndugu Pacha.

 MATENDO YA MITUME 28:11

Castor na Pollux ni majina ya kitamaduni ya mapacha wawili huko Gemini. Hii inaonyesha wazo la mapacha wa kimungu lilikuwa la kawaida karibu miaka 2000 iliyopita.

Kama ilivyo kwa kundinyota za zodiac zilizopita, picha ya mapacha wawili haionekani wazi kutoka kwa kundi lenyewe. Sio asili ndani ya kundinyota. Badala yake, wazo wa Mapacha walikuja kwanza. Kisha wanajimu wa kwanza walifunika wazo hili kwenye nyota. Lakini ilikuwa na maana gani hapo awali?

Gemini katika Zodiac

Picha hapa chini inaonyesha Gemini akiwa amezungukwa kwa rangi nyekundu katika zodiac ya Hekalu la Dendera huko Misri. Unaweza pia kuona watu wawili kwenye mchoro wa upande.

Zodiac ya Misri ya Kale ya Dendera iliyo na Gemini iliyozunguka

Katika zodiac ya zamani ya Dendera, mmoja wa watu wawili ni mwanamke. Badala ya mapacha wawili wa kiume zodiac hii inaonyesha wanandoa wa mwanaume na mwanamke kama Gemini.

Hapa kuna picha za kawaida za unajimu za Gemini

Picha ya Unajimu wa Gemini – Daima ni jozi lakini wakati mwingine mwanamume/mwanamke bado leo

Kwa nini wanajimu tangu nyakati za kale daima walihusisha Gemini na jozi – kwa kawaida, lakini si mara zote, mapacha wa kiume?

Gemini katika Hadithi ya Kale

Tuliona ndani Virgo kwamba Biblia inasema kwamba Mungu aliumba nyota. Akawapa Ishara za Hadithi ili kuwaongoza wanadamu kabla ya kuteremshwa wahyi. Hivyo Adamu na wanawe waliwafundisha watoto wao ili kuwaelekeza Mpango wa Mungu. Bikira alitabiri kuja kwa Mbegu ya Bikira -Yesu Kristo.

Gemini anaendelea hadithi hii. Hata kama wewe si Gemini katika maana ya kisasa ya nyota, hadithi ya kale ya unajimu katika nyota za Gemini inafaa kujua.

Maana ya asili ya Gemini

Tunaweza kuelewa maana yake ya asili katika majina ya nyota za Gemini, ambazo hadithi za kipagani za Kigiriki na Kirumi sasa zinazohusishwa na Gemini zimepotosha.

Wanajimu wa Kiarabu wa Zama za Kati walipitisha majina ya nyota hizo zilizopokelewa kutoka nyakati za kale. Nyota huyo ‘Castor’ ana jina la Kiarabu Al-Ras al-Taum al-Muqadim au “Kichwa cha Pacha wa Kwanza”. Maarufu katika Castor ni nyota Tejat Posterior, ikimaanisha “mguu wa nyuma”, ikimaanisha mguu wa Castor. Pia wakati mwingine hujulikana kama Calx ambayo inamaanisha “kisigino.” Nyota nyingine mashuhuri ina jina la kitamaduni, Mebsuta, kutoka kwa Kiarabu cha kale Mabsūṭah, ikimaanisha “kunyoosha miguu iliyonyoshwa”. Mabsūṭah iliwakilisha makucha ya simba katika utamaduni wa Kiarabu.

Pollux inajulikana kama “Kichwa cha Pacha wa Pili,” kutoka kwa Kiarabu Al-Ras al-Tau’am al-Mu’akhar. Maana sio sana ya wawili waliozaliwa kwa wakati mmoja, lakini badala ya wawili kukamilika au kuunganishwa. Torati inatumia neno lile lile pale inaposema kuhusu mbao mbili katika Sanduku la Agano:

24 Upande wa chini zitakuwa ni mbili mbili; vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza; zote mbili ndivyo zitakavyokuwa; zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe mbili.

 KUTOKA 26:24

Kama vile sanduku la safina linavyofanya zile mbao mbili mara mbili, ndivyo Gemini anavyozileta pamoja mbao hizo mbili, si wakati wa kuzaliwa, bali kwa kuunganisha. Kwa kuwa Castor anatambulika kwa ‘kisigino’ (Nge) na ‘makucha ya simba’ (Leo) ambao ni unabii wa Yesu Kristo, basi Castor ni picha ya unajimu ya Yesu Kristo wakati wa kurudi kwake.

Lakini ni nani aliyeunganishwa naye?

Maandishi yanatoa taswira mbili zinazoeleza picha mbili za Gemini kama 1) ndugu walioungana 2) jozi ya mwanamume na mwanamke.

Gemini – Mzaliwa wa kwanza & Ndugu Waliopitishwa

Injili inaeleza juu ya Yesu Kristo kwamba

15 naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.

 WAKOLOSAI 1:15

‘Mzaliwa wa kwanza’ ina maana kwamba wengine watakuja baadaye. Hii imethibitishwa.

29 Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.

 WARUMI 8:29

Picha hii inarudi kwenye uumbaji. Mungu alipowaumba Adamu na Hawa aliwaumba

27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.

 MWANZO 1:27

Mungu aliumba Adamu na Hawa katika sura yake muhimu ya kiroho. Hivyo Adamu anaitwa

38 wa Enoshi, wa Sethi, wa Adamu, wa Mungu.

 LUKA 3:38

Picha Halisi Imeharibika… na Imerejeshwa

Wakati Adamu na Hawa hawakumtii Mungu waliharibu mfano huu, wakabatilisha uwana wetu. Lakini Yesu Kristo alipokuja akiwa ‘mwana mzaliwa wa kwanza’ alirudisha sura hiyo. Basi sasa kupitia Yesu Kristo…

12 Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake; 13 waliozaliwa, si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.

 YOHANA 1:12-13

Zawadi inayotolewa kwetu ni ‘kufanyika watoto wa Mungu’. Hatukuzaliwa watoto wa Mungu bali kupitia Yesu Kristo tunakuwa watoto wake kwa kufanywa wana.

Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma Mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria,

 WAGALATIA 4:4

Hii ilikuwa Libra kusoma horoscope. Kupitia Yesu Kristo Mungu kupitishasisi kama watoto wake. Anafanya hivi kupitia zawadi ya Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza.

Atakaporudi Yesu Kristo atatawala kama Mfalme. Biblia inafunga kwa maono haya ya jukumu la ndugu mdogo aliyeasiliwa.

Wala hapatakuwa na usiku tena; wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua; kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele.

 UFUNUO WA YOHANA 22:5

Hii ndiyo takriban sentensi ya mwisho katika Biblia, inapotazama utimilifu wa mambo yote. Huko inawaona ndugu walioasiliwa wakitawala pamoja na Mzaliwa wa Kwanza. Watu wa kale walifananisha hili zamani sana huko Gemini kama Ndugu wa Kwanza na wa Pili wanaotawala mbinguni.

Gemini – Mwanamume na mwanamke wameungana

Biblia pia inaonyesha muungano wa arusi ya mwanamume na mwanamke ili kuwazia uhusiano kati ya Kristo na wale walio wake. Maelezo ya uumbaji na ndoa ya Hawa na Adamu siku ya Ijumaa ya wiki ya Uumbaji yalikusudiwa kwa makusudi ili kufananisha kimbele muungano huu na Masihi. Pia ilipigwa picha kwenye hadithi ya upendo ya Ruthu na Boazi. Injili inahitimisha kwa picha hii ya harusi kati ya Mwanakondoo (Mapacha) na bibi yake.

Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake; kwa kuwa arusi ya Mwana-Kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari.

 UFUNUO WA YOHANA 19:7

Sura ya kumalizia inatoa mwaliko ufuatao inapotazama muungano wa ulimwengu wa Mwana-Kondoo na bibi-arusi wake

17 Na Roho na Bibi-arusi wasema, Njoo! Naye asikiaye na aseme, Njoo! Naye mwenye kiu na aje; na yeye atakaye, na ayatwae maji ya uzima bure.

 UFUNUO WA YOHANA 22:17

Aquarius ataoa na anatualika kuwa Bibi-arusi huyo. Gemini alipiga picha hii zamani sana – muungano wa ulimwengu wa Mwanakondoo na Bibi-arusi Wake.

Nyota ya Gemini katika Maandiko

Nyota inatoka kwa Kigiriki ‘Horo’ (saa) na ina maana ya kuashiria (skopus) ya saa takatifu. Yesu aliweka alama saa ya Gemini (horo) katika hadithi yake ya Karamu ya Harusi.

Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi, waliotwaa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu, na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao; bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane, pakawa na kelele, Haya, bwana arusi; tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, Tupeni mafuta yenu kidogo; maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu, wakisema, Sivyo; hayatatutosha sisi na ninyi; afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao, mkajinunulie. 10 Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini; mlango ukafungwa. 11 Halafu wakaja na wale wanawali wengine, wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. 12 Akajibu akasema, Amin, nawaambia, siwajui ninyi. 13 Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa.

MATHAYO 25:1-13

Akawaambia mfano wale walioalikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele; akisema,

 LUKA 14:7

Horo Mbili za Gemini

Nyota ya Gemini ina masaa mawili. Yesu alifundisha kuna saa ya uhakika lakini haijulikani wakati Harusi itatokea na wengi wataikosa. Hii ndiyo maana ya mfano wa wanawali kumi. Wengine hawakuwa tayari kwa saa iliyopangwa na hivyo wakaikosa. Lakini saa inabaki wazi na Bwana Harusi anaendelea kutuma mialiko kwa wote kuja kwenye karamu ya arusi. Hii ndiyo saa tunayoishi sasa. Tunahitaji tu kuja kwa sababu Amefanya kazi yote kuandaa karamu.

Usomaji wako wa Nyota ya Gemini

Wewe na mimi tunaweza kutumia horoscope ya Gemini leo kwa njia ifuatayo.

Gemini anatangaza kwamba mwaliko wa uhusiano wako muhimu bado uko wazi. Unaalikwa kwenye uhusiano wa pekee ambao nyota zinasema kuwa utafunika shughuli zingine zote – kupitishwa katika familia ya kifalme ya ulimwengu pamoja na ndoa ya mbinguni – ambayo haitaangamia, kuharibika au kufifia. Lakini bwana harusi huyu hatangojea milele. Kwa hiyo, kwa nia zenu zenye kukesha na kuwa na kiasi, tumainieni neema mtakayoletewa wakati Bwana-arusi atakapofunuliwa wakati wa kuja kwake. Kama mtoto mtiifu wa Baba yako wa mbinguni, usifanane na tamaa mbaya uliyokuwa nayo ulipoishi kwa kutojua hatima hii.

Kwa kuwa mnamwita Baba ambaye anahukumu kazi ya kila mtu bila upendeleo, ishini wakati wenu kama wageni katika hofu ya uchaji. Achana na tabia zote kama vile uovu na hila zote, unafiki, husuda na kashfa za kila namna. Uzuri wenu usiwe wa kujipamba kwa nje, kama vile mitindo ya nywele iliyopambwa na kujipamba kwa dhahabu au nguo nzuri. Badala yake, inapaswa kuwa utu wako wa ndani, uzuri usiofifia wa roho ya upole na utulivu, ambayo inavutiwa sana na Bwana-arusi ajaye. Hatimaye, kuwa na huruma, upendo, huruma na unyenyekevu kwa wale walio karibu nawe. Tabia hizi zinazoonyeshwa kwa wale walio karibu nawe zinaonyesha utangamano wako kwa hatima yako – kwa kuwa wale walio karibu nawe pia wamealikwa kwenye haki ya kuzaliwa ya kifalme na harusi.

Ndani kabisa ya Gemini na kupitia Hadithi ya Zodiac

Hapo awali Gemini hakuongoza maamuzi ya afya, upendo na ustawi. Badala yake Gemini alionyesha jinsi Mkombozi angekamilisha ukombozi wake. Gemini inaonyesha kupitishwa kwetu kwa kaka mzaliwa wa kwanza na harusi ya mbinguni.

Kuanza Hadithi ya Zodiac ya Kale mwanzoni tazama Virgo. Hadithi ya Zodiac inaendelea na Kansa.

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *